Imanuel: Penyertaan Tuhan dalam Segala Keadaan (Mat. 1:23)

Natal Umum I, 25 Desember 2020

Pdt. Daud Soesilo (GBT Kristus Pelepas Malang)

Nama Imanuel pertama kali muncul dalam kitab Yesaya (Yes. 7: 14; 8:8, 10), di tengah nama-nama simbolis (Syear Yasyub dalam Yes. 7:3 dan Maher-Syalal Hash-Bas dalam Yes. 8:1, 3). Ketiga nama simbolis tersebut sebenarnya menyatakan penyertaan Tuhan kepada Ahas atas ancaman musuh-mushnya. Namun, Ahas justru menolaknya dan meminta perlindungan pada Asyur. Padahal, raja diangkat (mesias – “yang diurapi”) untuk menyelamatkan umat-Nya.

Mesias yang sejati hanya terwujud di dalam Yesus (Yes. 9:5 BIMK). Dia akan menyertai umat-Nya sampai akhir zaman (Mat. 28:19-20 BIMK). Inilah tema penyertaan Tuhan yang ditekankan sepanjang Injil Matius.

Pertama, penyertaan Tuhan pada Gereja (Mat. 16:18 BIMK). Tuhan meyertai seluruh gereja walaupun bisa mengalami penganiayaan. Kedua, penyertaan Tuhan dalam ibadah (Mat. 18:20 BIMK). Dalam masa pandemi ini, Tuhan hadir dalam rumah tangga kita masing-masing. Ketiga, penyertaan Tuhan dalam misi diakonia (Mat. 18:5; 25:40 BIMK). Apa yang kita lakukan bagi orang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka kita melakukannya bagi Tuhan. Dia menolong orang-orang yang tidak berdaya. Penyertaan Tuhan dalam pemuridan (Mat. 10:40; 28:20 BIMK). Mereka yang menerima murid-murid Yesus sejatinya menerima Yesus sendiri.

Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam segala keadaan, baik dalam gereja, ibadah, misi, dan pemuridan. Dia akan meyertai kita sampai akhir zaman. Akankah kita mencari solusi sendiri dalam menghadapi krisis? Atau malah menyalahkan Tuhan? Marilah kita bersandar pada Yesus Kristus, Sang Imanuel, dan bukan bersandar pada akal pikiran sendiri. Amin.

REFLEKSI

Banyak hal atau pihak yang dapat kita sandarkan, namun tidak ada yang memiliki jaminan sekuat penyertaan Tuhan yang telah membuktikan kasih-Nya bagi kita.

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

  1. Apakah penyertaan Tuhan bisa terwujud melalui keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan (misal: penganiayaan iman, PHK, atau musibah)? Jelaskan jawaban Anda!
  2. Apa langkah konkret yang dapat Anda lakukan untuk bersandar pada Tuhan di tengah krisis? Nyatakan komitmen Anda pada Tuhan.

AYAT ALKITAB TERKAIT

“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel”  —  yang berarti: Allah menyertai kita. (Mat. 1:23)

Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. (Yes. 7: 14)

8 serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher; dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Imanuel!” 10 Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami! (Yes. 8:8, 10)

Berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya: “Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada Padang Tukang Penatu, (Yes. 7:3)

1 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa: Maher-Syalal Hash-Bas.” 3 Kemudian aku menghampiri isteriku; ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Namailah dia: Maher-Syalal Hash-Bas,” (Yes. 8:1, 3)

Seorang anak telah lahir bagi kita; kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan: “Penasihat Bijaksana,”* “Allah Perkasa,” “Bapak Kekal,” “Raja Damai”. (Yes. 9:5 BIMK)

19 Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh Allah. 20 Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah Kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. (Mat. 28:19-20 BIMK)

Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah Aku akan membangun gereja-Ku, yang tidak dapat dikalahkan; sekalipun oleh maut! (Mat. 16:18 BIMK)

Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul karena Aku, Aku berada di tengah-tengah mereka. (Mat. 18:20 BIMK)

Dan orang yang menerima anak yang seperti ini karena Aku, berarti menerima Aku. (Mat. 18: 5 BIMK)

Raja itu akan menjawab, ‘Ketahuilah: waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudara-Ku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepada-Ku!’ (Mat. 25:40 BIMK)

Orang yang menerima kalian, menerima Aku. Dan orang yang menerima Aku, menerima Dia yang mengutus Aku. (Mat. 10:40 BIMK)

About the author

Leave a Reply